STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA MUZEUM


 

Nazwa obiektu

(o ile obiekt ma nazwę)
z oznaczeniem

rodzaju obiektu1)

 

 

Data powstania obiektu

 

Miejsce położenia obiektu

(adres)

 

Określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu

oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania

 

Właściciel obiektu/

korzystający z obiektu

Zespół popijarki (B)

poł. XVII w

ul. 3-go Maja 19

Klasztor oo Pijarów; obecnie muzeum udostępnione dla zwiedzających

Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

Kamienica mieszczańska (B)

XVII/XIX w

ul. Rynek 6

Kamienica mieszczańska; obecnie muzeum udostępnione dla zwiedzających

Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

Dwór – spichlerz (B)

poł. XVI w.

Zgłobień 78

Dwór – spichlerz; obecnie obiekt w przebudowie z przeznaczeniem na Regionalną Składnicę Zabytków Archeologicznych

Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

 

Lokal mieszkalny

 

 

 

 

ul. Roderyka Alsa 3/1

Mieszkanie zakupione w 2006 r. w ramach projektu "Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie". 

Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

Rodzaj obiektu:

B- budynek
Bu – budowla

 

MAJĄTEK

MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

Stan na 31.12.2013 r.

Budynki i lokale 4.526.160,11 zł
Grunty
(prawo wieczystego użytkowania)
209.034,20 zł
Środki trwałe 4.788.070,85 zł
Zbiory biblioteczne 268.324,33 zł
Dzieła sztuki i eksponaty 1.482.139,11 zł
Wartości niematerialne i prawne 2.173.048,56 zł


Poprawiony (piątek, 13 czerwca 2014 12:09)

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy