Zamówienia publiczne

 

 

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO)

JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

W ROKU 2017.

 

1. Kompleksowa usługa ochrony i dozoru mienia 

w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

 

 

Poprawiony (wtorek, 31 stycznia 2017 15:55)

Więcej…

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy